Login
Hướng Dẫn
Liên Hệ
Tìm kiếm lô hàng
Tải hóa đơn điện tử KVTC
Tra cứu Hải quan điện tử
Thiết lập tìm kiếm
Khu vực

Loại hàng
v


Từ ngày
v
Đến ngày
v
Container
Bill/Booking
 
Ghi chú:
Kho hàng nhập > Tìm lô hàng nhập kho [Từ ngày - Đến ngày]
Kho hàng xuất > Tìm Lô hàng nhập kho / Container xuất kho [Từ ngày - Đến ngày]
Tìm theo kho hàng nhập khẩu:
* Nếu bạn là Đại lý hãy nhập số Container để tra cứu thông tin
* Nếu bạn là Chủ hàng hãy nhập số Container & Số Bill để tra thông tin lô hàng
Tìm theo kho hàng xuất khẩu:
* Nếu bạn là Đại lý hãy nhập số Container hoặc lệnh cấp rỗng để tra cứu thông tin
* Nếu bạn là Chủ hàng hãy nhập số Booking hoặc Số tờ khai để tra thông tin lô hàng
Tìm kiếm
Xóa tìm
Số Container
Kích cỡ
Đại lý
Tên tàu
Chuyến
Ngày tàu cập
Kho
Ngày nhập
Cửa
Tr.lượng (Tấn)
Số khối (m3)
Trạng thái
Thông tin Hải quan
No data to display
Bill/Booking
Ngày nhập
Ngày xuất
Chủ hàng
Ship Marks
Hàng hoá
ĐVT
S.Lg TN
Số khối TN (m3)
Trọng lượng TN (kg)
Thông báo
Thông tin Hải quan
No data to display
 
Copyright © 2013 - Sai Gon Newport Corporation. All Rights Reserved.