Login
Hướng Dẫn
Liên Hệ
Tìm kiếm lô hàng
Tải hóa đơn điện tử KVTC
Thiết lập tìm kiếm
Ký hiệu:
Fkey:
Số hóa đơn:
 
Tìm kiếm
Xóa tìm
Hướng dẫn:

Có thể tìm Số hóa đơn hoặc Fkey
* Tìm theo số hóa đơn: vui lòng nhập Ký hiệuSố hóa đơn. Nếu muốn tìm nhiều hóa đơn vui lòng nhập số hóa đơn cách nhau bởi dấu phẩy (,).
Ví dụ: 0000010, 0001236

* Tìm theo Fkey: vui lòng nhập số Fkey được in trên phiếu thu. Nếu muốn tìm nhiều hóa đơn vui lòng nhập các Fkey cách nhau bởi dấu phẩy (,)
Ví dụ: PTT1303010103, PTT1303010103
Thông tin hóa đơn
Fkey
Ký hiệu
Số hóa đơn
Mã số thuế
Tên khách hàng
Ngày hóa đơn
Số tiền
Trạng thái
Lý do
Tải
No data to display
 
Copyright © 2013 - Sai Gon Newport Corporation. All Rights Reserved.